In de stijgbeugels

‘In de stijgbeugels’ is het magazine van de Paardenmarkt in Vianen. Een 36 pagina’s tellend blad vol met artikelen en foto’s over Vianens oudste evenement.

Het magazine is ontwikkeld door Het Kontakt Media, in nauwe samenwerking met Stichting Paardenmarktcomité Vianen. De onderwerpen voor het magazine zijn samen met het comité vastgesteld, waardoor er een mooie mix is gevonden tussen praktische informatie, interviews, historie en advertenties.

Teksten en foto’s zijn zowel door Het Kontakt Media als het comité verzorgd en ook de advertentieacquisitie was een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het programmaboekje, dat normaliter op het evenement werd verspreid, is geïntegreeerd in het magazine. Kontakt Creatie ontwierp een frisse, bij het evenement passende de lay-out.

Het magazine is huis aan huis verspreid in de gemeente Vianen, tegelijk met Het Kontakt editie Vianen, en in Lexmond en Nieuwegein-Zuid. Ook tijdens het evenement is het magazine uitgedeeld.

Testimonial: Professioneel
Hans van den Heuvel, bestuurslid communicatie van het Paardenmarktcomité Vianen: “Deze vorm van samenwerking is alle betrokkenen goed bevallen. Er bestond namelijk van meet af aan eenheid van opvatting over zowel de selectie van artikelen en foto’s als de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waardoor er professioneel kon worden gewerkt. Mede daarom zal het project de komende jaren worden voortgezet.”